การค้นพบวงจรชีวิตที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด

“การค้นพบวงจรชีวิตที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดซึ่งดูเหมือนจะควบคุมความวิตกกังวลและความหวาดกลัวด้วยการผูกขาดซึ่งกันและกันทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่นักวิทยาศาสตร์อาจสามารถพัฒนาวิธีการรักษาเฉพาะวงจรที่มุ่งเน้นเฉพาะความวิตกกังวลหรือความกลัวโดยมีผลข้างเคียงน้อยที่สุดในพฤติกรรมอื่น ๆ “เราอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการทำความเข้าใจ

ว่าตัวรับ GABAA ในกลุ่มประชากรและวงจรปิดที่กำหนดไว้ช่วยปรับการทำงานของสมองและไกล่เกลี่ยผลกระทบจากยาหรือไม่การขยายความรู้เกี่ยวกับเภสัชวิทยาวงจรอาจทำให้เกิดการพัฒนาแนวคิดบำบัดแบบใหม่สำหรับการรักษาโรคประจำตัวที่สำคัญ ความผิดปกติ “