หวานชื่น! “สมชัย” ควงเจ้าสาวฉลองมงคลสมรส

“สมชัย” หวานชื่นควงเจ้าสาวฉลองมงคลสมรส พร้อมสัญญาจะดูแลเจ้าสาวอย่างดีที่สุดตราบที่ยังมีชีวิตอยู่

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่หอประชุมกองทัพเรือ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานงานฉลองพิธีมงคลสมรสระหว่างนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง และนางสาว สุกัญญา นิลสม โดยภายในงานมีบรรดารัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรี ประธานกกต. กรรมการ กกต. ประธานองค์กรอิสระ นักการเมือง อดีตนักการเมือง นักวิชาการ เข้าร่วมงาน อาทิ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายนรนิติ เศรษฐบุตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกกต. นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ นายบุญส่ง น้อยโสภณ นายประวิช รัตนเพียร นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายสุวัจน์ ลิปพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา นายภูมิธรรม เวชยชัย นายชูศักดิ์ ศิรินิล หัวหน้าฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการเพื่อไทย นายศุภชัย ใจสมุทร รองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายวิชาญ มีนชัยนันท์ อดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย นางธิดา ถาวรเศรษฐ อดีตประธาน นปช. นายเอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นายคำนูณ สิทธิสมาน อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) รวมทั้งศิษย์เก่าที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของนายสมชัย และเพื่อนร่วมงานของนางสาวสุกัญญา สำหรับผู้ที่มาร่วมงานจะได้รับของชำร่วย เป็นน้ำผึ้ง 100% จากดอยคำ

พล.อ.สุรยุทธ์ ประธานในพิธี กล่าวบนเวทีว่า นายสมชัย เป็นรุ่นน้องโรงเรียนสวนกุหลาบเป็นนักกิจกรรมตั้งแต่เรียนมัธยม ขณะที่เจ้าสาวก็เป็นผู้บริหารของดอยคำ ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริที่ตนดูแลอยู่ นายสมชัย ได้พาเจ้าสาวมาขอให้ตนมาเป็นประธานในพิธีงานฉลองพิธีมงคลสมรส ตนก็ตอบรับจากนั้น พล.อ.สุรยทธ์ ได้กล่าวอวยพรคู่บ่าวสาว จากนั้นนายสมชัย ได้กล่าวขอบคุณองคมนตรีและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ระบุว่า “พร้อมจะดูแลเจ้าสาวอย่างดีที่สุด ตราบที่ตนเองยังมีชีวิตอยู่”.-สำนักข่าวไทย