หารือด่วนเขื่อนอุบลรัตน์วิกฤติ ระบายน้ำ-คุมไม่ให้สูงเกิน

รองผวจ.ขอนแก่นประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ 4 จังหวัดด่วนที่สุด ขอระบายน้ำออกจากเขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง 35-45 ล้านลบ.ม./วัน เริ่มปรับเพิ่มเมื่อระดับน้ำเท่ากับ 182.50 ม.รทก. และพยายามควบคุมระดับน้ำในเขื่อนไม่ให้สูงกว่า 183.00 ม.รทก. เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ที่ห้องประชุม ปภ.ขอนแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ จ.ขอนแก่น ได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ จ.ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด และยโสธรด่วนที่สุด เพื่อขออนุมัติเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ภายหลังจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยวันละ 0.24 เมตร และยังคงมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอีก เนื่องจากยังคงมีปริมาณฝนตกหนาแน่นในพื้นที่รับน้ำและปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนที่สูงมากกว่า 100 ล้าน ลบ.ม./วัน อย่างต่อเนื่อง
                
โดยปัจจุบันสภาพน้ำเขื่อนอุบลรัตน์สูงกว่าระดับเก็บกักน้ำที่ระดับ 182.00 ม.รทก. เท่ากับ 0.29 เมตร ปริมาณน้ำเก็บกักในเขื่อน 2,548 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 105 % ของความจุเขื่อน มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน 329 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายออก 33.90 ล้าน ลบ.ม./วัน ถือว่าปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก คิดเป็น 166 % ของปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ยทั้งปี (2,479 ล้าน ลบ.ม./ปี) ทำให้น้ำเต็มเขื่อนและคาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอีกมาก เนื่องจากมวลน้ำที่หลากมาจากลำน้ำพรม-เชิญ และได้หลากท่วมพื้นที่ อ.หนองเรือ, อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น และ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ ก็จะไหลหลากอย่างต่อเนื่องเข้าสู่เขื่อนอุบลรัตน์ รวมทั้งลำน้ำพองและลำพะเนียงด้วย ส่งผลให้ระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 0.24 เมตรและคาดว่าจะสูงกว่า 182.50 ม.รทก. ภายในวันที่ 12 ต.ค.นี้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews