เผย ผลสอบ ขรก.เอี่ยวทุจริต มี 30 รายไม่พบความผิด

คสช.รับทราบการรายงานข้าราชการ 353 ราย ที่ถูกร้องเรียนว่าทุจริต และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เผย มี 30 ราย ไม่พบความผิด พร้อมคืนตำแหน่งให้แล้ว เตรียมประกาศรายชื่อผ่านเว็ปไซต์คืนความยุติธรรม ขณะที่ อีก 193 ราย ที่ยังตรวจสอบไม่เสร็จ

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รับทราบผลการรายงาน รายชื่อข้าราชการอีก 353 ราย ที่ถูกร้องเรียนว่าทุจริต และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ นอกเหนือจากรายชื่อข้าราชาชการที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริต 70 ราย ที่ได้มีการการตรวจสอบและรายงานไปก่อนหน้านั้นแล้ว โดยแบ่งแยกเป็นประเภทได้ 4 กลุ่มดังนี้

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า 1. กลุ่มที่ไม่สามารดำเนินการทางวินัยต่อไปได้ และให้จบเรื่อง มี 58 ราย แบ่งเป็น ปลดจากคำสั่งกลับไปตำแหน่งเดิม 4 ราย คือ หลุดพ้นจากคำสั่งที่มาตรวจสอบ อยู่ระหว่างรอการปลดจากคำสั่ง 2 ราย คือ กระบวนการเสร็จสิ้นแล้ว เสียชีวิต 2 ราย เกษียณอายุ และไม่สามารถดำเนินการทางวินัยต่อไปได้ 11 ราย แต่ไม่เกี่ยวกับการสอบสวนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และพ้นจากตำแหน่งเพราะลาออก หรือครบวาระการเป็นกรรมการ ขาดคุณสมบัติหรือต้องคำพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งสิ้น 39 ราย

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า 2. กลุ่มที่สอบสวนแล้วและไม่พบความผิด มี 30 ราย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากองค์กรที่เกี่ยวข้องแล้วว่า ให้ยุติโทษโดยไม่มีความผิด และคืนตำแหน่งให้แล้ว ซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ เร็วๆ นี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาว่า จะใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานใด เพื่อให้ความเป็นธรรมกับบุคคลที่ไม่มีความผิดด้วย

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า 3.กลุ่มที่สอบสวนแล้วพบความผิด และลงโทษไปแล้ว 72 ราย ในจำนวนนี้แยกเป็นสอบสวนเสร็จ ลงโทษไล่ออกแล้ว 14 ราย สอบสวนเสร็จ ลงโทษให้ปลดออก 2 ราย สอบสวนเสร็จพบว่ามีความผิด จึงให้พ้นจากตำแหน่ง คือ ไม่มีโทษ 44 ราย และสอบสวนเสร็จให้ลงโทษเล็กน้อย เช่นภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน และตักเตือน ซึ่ง ป.ป.ช.หรือองค์กรอื่นเห็นชอบด้วยแล้ว 12 ราย

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า 4. กลุ่มการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ 193ราย แยกเป็นต้นสังกัดตรวจสอบเสร็จแล้ว พบไม่มีความผิด หรือให้ลงโทษเล็กน้อยแต่ ป.ป.ช. ไม่เห็นด้วย เรื่องจึงยังไม่ยุติ มี 28 ราย และต้นสังกัดยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จ 165 ราย โดย 193 รายนี้ สามารถขอขยายกรอบเวลาจาก 30 วันไปตามห้วงเวลาได้ เพราะบางรายมีคณะกรรมการที่ลาออก หรือถูกท้วงติงจากผู้ถูกร้อง ทำให้การดำเนินการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น

“ทั้งหมดนี้ต้องการให้เห็นว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ และเอาจริงเอาจังกับข้าราชการที่ถูกร้องเรียน ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการทุจริต ทั้งการสอบสวนทางวินัย และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา และรอบคอบ” พล.ท.สรรเสริญ กล่าว .- สำนักข่าวไทย