4 หน่วยงานจับมือแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ-น้ำท่วม

ก.เกษตรฯ ร่วมกับ 3 หน่วยงานลงนามเอ็มโอยู นำงานวิจัยบริหารจัดการน้ำ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ-น้ำท่วม

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรมชลประทาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายบริหารจัดการน้ำเป็นวาระแห่งชาติ จึงมีความจำเป็นที่จะบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งจะเป็นก้าวสำคัญที่จะนำงานวิจัยมาแก้ไขปัญหาน้ำต่อไป

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้เป็นการพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการน้ำที่มีชื่อว่า “โปรแกรมการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและทันเหตุการณ์ หรือ NARK4.0 (นาค4.0)” ซึ่งโปรแกรมนาค 4.0 นี้จะสามารถวางแผนจัดการน้ำได้ล่วงหน้า 12 เดือน ที่ระดับความแม่นยำมากกว่าร้อยละ 80 และสามารถใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์จำลองปริมาณการไหลของน้ำ ผลการพัฒนาแบบจำลองสามารถเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ร้อยละ 18.02 รวมทั้งสามารถรักษาปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำเฉลี่ยได้มากถึงร้อยละ 32.99 ทำให้มีส่วนช่วยในการตัดสินใจวางแผนจัดการน้ำล่วงหน้าในแต่ฤดูกาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ.-สำนักข่าวไทย